Lusitano Vrienden Nederland

Stamboek

APSL

Op grond van het protocol van de vereniging Lusitano Vrienden Nederland LVN en de Associação Portuguesa de Criadores do Cavalo Puro Sangue Lusitano APSL van 12 november 2007 worden alle stamboekzaken van in Nederland gehouden en gefokte Lusitano’s afgehandeld door de vereniging LVN. Voor leden van de vereniging gelden gereduceerde tarieven. De geregistreerde stamboekgegevens van Lusitano’s kunt u altijd controleren in de database van de APSL (op naam van het paard): Public Access to Stud Book.

Procedure stamboekzaken

Het stamboeksecretariaat controleert uw aanvraag en zorgt voor een juiste afhandeling. Als uw aanvraag compleet is en gecontroleerd is, stuurt de LVN u een factuur. Na ontvangst van uw betaling stuurt de LVN uw aanvraag door naar de APSL (voor alle stamboekpapieren) en/of naar de DGAV (voor paspoorten; de paspoortuitgevende overheidsinstantie in Portugal). De LVN ontvangt van de APSL en/of de DGAV de nieuwe documenten en stuurt deze naar u door.

Voor alle vragen is het Stamboeksecretariaat bereikbaar per mail: info@lusitanovrienden.com.

Tarieven

 • Overschrijving op naam eigendomsbewijs (Change of Ownership): € 25 LVN-leden; € 50 niet-leden
 • Aanvraag Portugees paspoort (inclusief aangetekend verzenden): € 65 LVN-leden; € 130 niet-leden
 • Wijziging eigenaar Portugees paspoort: € 10 LVN-leden; € 20 niet-leden
 • Adreswijziging van eigenaar (papieren en paspoort): € 10 LVN-leden; € 20 niet-leden
 • Inschrijving Livro de Nascimentos, met ouderschapscontrole bijgevoegd (Parentage Qualified): € 85 LVN-leden; € 170 niet-leden
 • Inschrijving Livro de Nascimentos, zonder ouderschapscontrole bijgevoegd (Parentage Qualified): € 110 LVN-leden; € 220 niet-leden
 • Inschrijving Livro de Adultos:  € 150 LVN-leden; € 300 niet-leden

Bank: IBAN NL83INGB007871143 t.n.v. Lusitano Vrienden Nederland te Noordwijkerhout.

Tijdsbestek

Het tijdsbestek tussen uw aanvraag en ontvangst van uw papieren is een globale indicatie onder voorbehoud dat uw aanvraag juist en volledig is ingevuld, ontvangen en betaald.

 • Overschrijving op naam eigendomsbewijs: 6 weken tot 3 maanden
 • Aanvraag Portugees paspoort: 6 weken tot 3 maanden
 • Bijschrijving in het Livro de Nascimentos: 3 maanden tot 6 maanden
 • Bijschrijving in het Livro de Adultos: 3 tot 6 weken
Lusitanokeuring. William Richards.
Lusitanokeuring. William Richards.
Lola RS, best gefokt Nederlands veulen, Lusitanokeuring
Lusitanokeuring. William Richards.

Als bezitter van een Lusitano wilt u twee documenten bezitten: het Boletim de Inscriçao (het Portugese eigendomsbewijs) en het paspoort.

Als u een Lusitano koopt, dan moet het Portugese eigendomsbewijs van de Lusitano op uw naam komen. Daartoe dient u bij de aankoop van uw Lusitano het formulier Overschrijving op naam (Change of Ownership in het Engels; Pedido de Mudança in het Portugees) in te vullen. Hierop zijn de originele handtekening en/of het bedrijfsstempel van de oude en nieuwe eigenaar nodig. U dient een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de oude en nieuwe eigenaar mee te sturen. Maak voor uzelf altijd een kopie van het ingevulde formulier. U controleert vooraf en achteraf in de database van het stamboek op wiens naam het paard staat.

Opsturen naar het stamboeksecretariaat: 1] origineel formulier Overschrijving op naam, 2] kopie identiteitsbewijs oude eigenaar, 3] kopie identiteitsbewijs nieuwe eigenaar. U ontvangt: een eigendomsbewijs (Boletim de Inscriçao, bewijs van inschrijving in het Livro de Nascimentos).

Als bezitter van een Lusitano wilt u twee documenten bezitten: het Boletim de Inscriçao (het Portugese eigendomsbewijs) en het paspoort.

Ieder in Nederland gehouden paard hoort volgens de wet een paspoort te hebben. Het Portugese APSL-Lusitanopaspoort staat ook wel bekend als ‘het blauwe boekje’. Om een paspoort voor een Lusitano te verkrijgen, dient u een Certificado de identificaçao de equino en een kopie van uw eigendomsbewijs (Boletim de inscriçao) in te sturen. Dat betekent dat het paard in het Livro de Nascimentos op uw naam (huidige eigenaar) moet staan. Is dat nog niet het geval, dan dient u de aanvraag tot overschrijving op naam onmiddellijk te doen.

Het benodigde Certificado de identificaçao de equino is gratis op te vragen bij het Stamboeksecretariaat, info@lusitanovrienden.com. Dit Certificado de identificaçao de equino komt als inlegvel in het paspoort. Uw dierenarts moet het Certificado de identificaçao de equino invullen in het Engels, ondertekenen en voorzien van het stempel van de artsenpraktijk. Daarna stuurt u de Certificado de identificaçao de equino samen met een goed leesbare kopie van het Boletim de inscriçao naar het Stamboeksecretariaat. Het Stamboeksecretariaat verstuurt zowel de aanvraag als het paspoort per aangetekende post. De LVN draagt geen verantwoordelijkheid voor het eventueel zoekraken tijdens de postverzending.

U mag de aanvraag Portugees paspoort gelijk aanleveren met de aanvraag voor bijschrijving in het Livro de Nascimentos. Het Stamboeksecretariaat kan op deze manier, na bijschrijving in het Livro de Nascimentos, het paspoort direct voor u aanvragen.

Moderne paspoorten zijn voorzien van een medisch inlegvel. Oude paspoorten zonder medisch inlegvel zijn niet meer geldig. Bij een inspectie kan de NVWA een boete opleggen. Bovendien is het paard officieel niet identificeerbaar. Heeft uw paard een paspoort zonder medisch inlegvel, neem dan contact op met het Stamboeksecretariaat.

U bent overigens niet verplicht een Portugees paspoort aan te vragen; u kunt desgewenst een Nederlands paspoort aanvragen bij de KNHS, de Nederlandse paspoortuitgevende instantie. Omdat in Nederland geen Lusitanostamboek gevoerd wordt, zal de KNHS de afstamming van uw paard registreren als “onbekend”; volgens het KNHS-paspoort is uw paard geen Lusitano. Een paard kan nooit twee paspoorten hebben.

Opsturen naar het Stamboeksecretariaat: 1] door uw dierenarts ingevulde Certificado de identificaçao de equino met handtekening en stempel; 2] kopie eigendomsbewijs (Boletim de Inscriçao). U ontvangt: een Portugees paspoort.

De nieuwste versie paspoorten verstrekt door de Portugese paspoortuitgevende instantie DGAV vermelden de eigenaar van de Lusitano. Als u een Lusitano koopt met zo’n nieuw paspoort, neem dan contact op met het Stamboeksecretariaat, info@lusitanovrienden.com.

Bezit u een of meer Lusitano’s en gaat u verhuizen, neem dan contact op met het Stamboeksecretariaat, info@lusitanovrienden.com. Afhankelijk van de versie van uw eigendomsbewijs en paspoort kan het zijn dat gegevens gewijzigd moeten worden.

Er is bij u een Lusitanoveulen geboren. Een prachtige gebeurtenis. Meld de geboorte binnen uiterlijk 7 dagen bij het Stamboeksecretariaat, info@lusitanovrienden.com. In de mail zet u de datum van de geboorte en uw actuele bereikbaarheidsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer).

Binnen 14 dagen na melding van de geboorte ontvangt u van de LVN per post een geboortepakket met vier formulieren. Voor de inschrijving in het geboorteregister, het Livro de Nascimentos van de Associação Portuguesa do Cavalo Puro Sangue Lusitano APSL, moeten de vier formulieren in het geboortepakket volledig én in het Engels zijn ingevuld en zijn ondertekend. Bewaar altijd een kopie van de ingevulde formulieren voor uw eigen administratie.

Het gaat om de volgende formulieren.

 1. Covering Certificate. Het dekbewijs, de Declaração de Cobrição, dat door u of de eigenaar van de hengst ondertekend moet zijn.
 2. Registration of Births. Dit formulier is de geboorteverklaring (Declaração de Nascimentos). Deze verklaring kunt u zelf invullen en ondertekenen.
 3. Outline Diagram. Dit is de door de APSL vereiste uiterlijke schets van het veulen. Dit diagram moet een dierenarts invullen in het Engels, ondertekenen en voorzien van een stempel van de artsenpraktijk. In de uiterlijke schets tekent de dierenarts de aftekeningen (met rode pen) en omschrijft die in woorden. De aftekeningen zijn goed te zien zodra het veulen door zijn eerste vacht heen is. Meestal is dat na drie maanden. Bij het maken van de schets moet het veulen bij de moeder lopen.
 4. Formulier Dr. Van Haeringen Laboratorium. Bij het Outline Diagram horen de resultaten van een DNA-onderzoek. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het Dr. Van Haeringen Laboratorium in Wageningen.

Het aanvragen van het DNA-onderzoek gaat als volgt.

Vul het formulier van het Dr. Van Haeringen Laboratorium volledig in en stuur het op. Adres: Dr. Van Haeringen Laboratorium, Postbus 408, 6700 AK Wageningen. Kruis op het formulier de test “P200 Afstamming Paard” aan en kruis aan dat u de lijst DNA-markers wilt ontvangen. Schrijf onderaan het formulier dat u ook een “Equine Identification Certificate” in het Engels wilt ontvangen. Vul het nummer van de chip (verplicht) in op het formulier. (Veulens moeten op een leeftijd van maximaal 6 maanden gechipt zijn, of voordat het veulen bij de fokker weggaat.)

U kunt zelf kiezen wat u naar het laboratorium opstuurt: haren of bloed. Bij bloed: laat bloed afnemen en opsturen door een dierenarts. Het bloed kan worden afgenomen als het veulen ten minste 8 weken oud is. Het veulen moet bij de moeder lopen. Bij haren: trek zelf 20 haren met haarwortel uit. De haren verpakken in een afgesloten plastic zakje en samen met het formulier opsturen.

Binnen enkele dagen ontvangt u van het laboratorium de rekening en de uitslag.

Opsturen naar het Stamboeksecretariaat: 1] Declaration of Cover; 2] Registration of Birth; 3] Outline Diagram; 4] Uitslag Dr. Van Haeringen Laboratorium. U ontvangt: het Boletim de Inscriçao (het Portugese eigendomsbewijs) en het paspoort.

N.B. Als van beide ouders de DNA-bepaling bij het Dr. Van Haeringen Laboratorium bekend is, dan geldt het lagere LVN-tarief (met ouderschapscontrole). Als dat niet zo is, dan geldt het hogere LVN-tarief (zonder ouderschapscontrole).

Als u uw Lusitano wilt inschrijven in het volwassenenregister, het Livro de Adultos, dan is uw Lusitano op een keuring geweest in Nederland of in het buitenland en heeft uw hengst of merrie daar voldoende punten gehaald om voor de Lusitanofokkerij gebruikt te mogen worden. Voor de inschrijving in het Livro de Adultos neemt u contact op met het Stamboeksecretariaat, info@lusitanovrienden.com.

Als u afscheid neemt van uw Lusitano, dan vult u het formulier Statement of Reduction in. Het formulier moet ondertekend en gestempeld worden door uw dierenarts (of een slager). U stuurt het formulier naar het Stamboeksecretariaat. Aan een melding van overlijden zijn nooit kosten verbonden.

Cruzado’s

Kruisingen van Lusitanomerries of -hengsten met andere rassen zijn volgens de eisen van de APSL geen Lusitano’s. Ook veulens uit Lusitano’s die bij een keuring niet tot het volwassenenregister van de APSL waren toegelaten, heten in het Portugees cruzado’s (kruisingen). Deze paarden vallen allemaal buiten het Lusitanostamboek. De vereniging Lusitano Vrienden Nederland kan voor deze paarden geen eigendomsbewijzen, paspoorten of inschrijvingen in het geboortenregister aanvragen. U kunt altijd een paspoort aanvragen bij de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie KNHS. Omdat het Lusitanostamboek niet in Nederland maar in Portugal gevoerd wordt, zal de KNHS vermelden dat de Lusitano-ouders en hun ras onbekend zijn. Heeft u een kruising van een Lusitano met een ander raspaard, dan kan het zijn dat het andere stamboek meer rekkelijke regels kent dan het APSL-stamboek. Het LG ANCCE PRE Stamboek Nederland  bijvoorbeeld geeft een paspoort uit met de naam van de Lusitano-ouder maar zonder de rasvermelding.

Voor het Koninklijk Warmbloed Paardenstamboek Nederland KWPN geldt dat sinds 2017 veulens uit Lusitanomerries en KWPN-hengsten of KWPN-erkende hengsten toegelaten zijn tot het KWPN-register A.