/ by /   Geen categorie / 0 comments

Lusitanovrienden met nieuwe voorzitter op weg naar Europees kampioenschap 2020

16 MAART 2018 – Op de Algemene Ledenvergadering van vereniging Lusitano Vrienden Nederland is Hester Bischot benoemd als bestuursvoorzitter. Hester verzamelde 100% vóór-stemmers en 0% tegen-stemmers. Zij volgt Nick Welman op die sinds 13 februari 2015 voorzitter was. Wendy de Leon Adams Reijnaerts en Anneke Nies-van der Goes werden bij acclamatie verkozen tot bestuursleden. Zowel het algemeen jaarverslag 2017 als het financieel jaarverslag 2017 werden bij stemming unaniem goedgekeurd. Het is voor het eerst in drie jaar dat de leden direct op de vergadering goedkeuring verlenen aan de financiële verslaglegging. Nieuwe penningmeester Marieke Frequin kreeg daarvoor een compliment. Herman Rus en Suzanne Rus-Franssen zijn aangewezen als kascommissie voor het verenigingsjaar 2018. Bijzondere waardering is uitgesproken voor het werk van de redactiecommissie van tijdschrift Revista en voor de waarneming van het stamboeksecretariaat door Elvira van Kouteren.

De vergadering heeft zich uitgesproken in voorkeur voor de organisatie van een Europees Lusitanokampioenschap in Nederland in het jaar 2020, maar onder het strikte voorbehoud dat het bestuur uiterlijk 1 oktober 2018 een realistisch organisatieplan presenteert dat door de leden akkoord bevonden moet worden. Over dat plan hoort gestemd te worden, ofwel op een speciale ledenvergadering, ofwel anderszins, bijvoorbeeld via een online stemming. Van de 28 uitgebrachte stemmen waren er 5 stemmen voor de organisatie van het Europees kampioenschap 2020, 2 stemmen tegen en 21 stemmen voor het aanvaarde tussenvoorstel om eerst het organisatieplan aan de leden voor te leggen.

De Algemene Ledenvergadering Lusitano Vrienden Nederland vond plaats op vrijdag 16 maart 2018 op manege De Nieuwe Heuvel in Lunteren. Bestuurslid Leonie van Vliet notuleerde de vergadering; verenigingsleden ontvangen de notulen per email.

Hester Bischot, voorzitter Lusitano Vrienden Nederland
Hester Bischot, voorzitter Lusitano Vrienden Nederland
/ by /   Geen categorie / 0 comments

Bestuursvacatures bij Lusitano Vrienden Nederland

Vereniging Lusitano Vrienden Nederland heeft drie vacatures voor bestuursleden.

Vacature: bestuurslid (2)

De vereniging Lusitano Vrienden Nederland is per direct op zoek naar twee nieuwe bestuursleden. De bedoeling is dat kandidaten meteen ad interim benoemd worden en zich op de Algemene Ledenvergadering ALV van begin 2018 verkiesbaar stellen voor een volledige bestuurstermijn. Een normale bestuurstermijn is drie jaar, tenzij bij benoeming tot een kortere termijn wordt besloten.

Het bestuur bestaat thans uit een voorzitter, een penningmeester en een algemeen bestuurslid. De taken van secretaris en stamboeksecretaris zijn vacant. De vereniging zoekt daarom nadrukkelijk naar kandidaten die op korte termijn deze voor de vereniging vitale taken willen vervullen. Conform de statuten verdelen de bestuursleden alle taken, met uitzondering van het voorzitterschap, onderling. De onderlinge taakverdeling is daarom onderwerp van gesprek op de eerstvolgende bestuursvergadering en kan herzien worden na de Algemene Ledenvergadering van 2018.

De reden van de onmiddellijke vacaturestelling is enerzijds het vroegtijdig vertrek van een bestuurslid; anderzijds is één bestuursvacature sinds de ALV van 3 februari jl. nog niet opgevuld.

Het takenpakket van ieder bestuurslid kan in goed overleg met de bestuursleden worden afgestemd, waarbij in principe alle mogelijkheden bespreekbaar zijn en eigen initiatief van harte wordt omarmd. We willen benadrukken dat bestuurlijke ervaring geen vereiste is en dat een kleinschalige vereniging als Lusitano Vrienden Nederland juist een goede plek is om die op te bouwen. Wat van bestuursleden verwacht wordt is integriteit (voorbeeldgedrag in de vereniging), transparantie, bereikbaarheid, teamwork, planmatig en accuraat werken, consciëntieus omgaan met verenigingsgelden, rekenschap (aanvaarden van verantwoordelijkheid) en zelfreflectie. Bestuurswerk voor Lusitano Vrienden Nederland heeft een gelijkwaardig belang naast andere sociale en maatschappelijke werk- en privéverplichtingen.

We verzoeken alle leden, inclusief de nieuwe en jongere leden, om niet te bescheiden te zijn om bij de vereniging op de voorgrond te willen treden. Deze vacature is een uitnodiging aan iedereen die de Lusitano een warm hart toedraagt en wil bijdragen aan de erkenning van het Portugese raspaard in Nederland. Bestuursleden kunnen uitsluitend uit de leden van de vereniging Lusitano Vrienden Nederland benoemd worden.

Het bestuur komt ten minste vier keer per jaar bijeen en zoveel vaker als nodig is. Alle voor de bestuurskandidaten relevante verenigingsdocumenten staan op de website lusitanovrienden.com bij ‘Over de vereniging’: het verenigingsstatuut, het gezamenlijk protocol van APSL en LVN en het huishoudelijk reglement van de verenging.

Sollicitaties per email richten aan: info@lusitanovrienden.com t.n.v. het bestuur. Er is vooralsnog geen sluitingsdatum voor deze vacature.

Vacature: voorzitter

Gezien het verstrijken van de reguliere bestuurstermijn per begin 2018 heeft de vereniging Lusitano Vrienden Nederland een vacature voor een voorzitter. Conform de statuten kan een voorzitter buiten de leden om benoemd worden. Deze vacature staat dus open voor iedereen: alle verenigingsleden, de huidige voorzitter en bestuursleden en bovendien iedereen die de vereniging Lusitano Vrienden Nederland een warm hart toedraagt, lid of geen lid.

De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de voorzitter staan het best omschreven in de verenigingsdocumenten te vinden op lusitanovrienden.com. We verwachten van kandidaten dat zij die kennen. De voorzitter leidt de bestuursvergaderingen en ziet toe op een evenwichtige taakverdeling in het bestuur. De voorzitter kwijt zich met uiterste zorgvuldigheid van representatieve taken ten aanzien van de Portugese stamboekorganisatie Associação Portuguesa de Criadores do Cavalo Puro Sangue Lusitano APSL. De voorzitter behartigt de belangen van alle leden van Lusitano Vrienden Nederland nauwgezet. De voorzitter spreekt en schrijft uitstekend Nederlands en Engels. Het strekt tot aanbeveling indien de voorzitter ook nog de weg weet in Portugees, Frans en Duits. We verwachten van een voorzitter afdoende verdieping in het Nederlands verenigingsrecht.

Wat we vooral van de voorzitter verwachten, is een eigen visie op de invulling van de bestuurstermijn bij Lusitano Vrienden Nederland. Daarom staat hier geen reeks van functie-eisen. We zien een sollicitatiedocument tegemoet dat bevlogenheid uitstraalt, een eigen plan en verbondenheid met de volbloed Lusitano. We ontvangen bovendien graag een actueel curriculum vitae.

Verkiezing van de nieuwe voorzitter vindt plaats op de Algemene Ledenvergadering in begin 2018 (datum wordt zo spoedig mogelijk bepaald). Een normale bestuurstermijn is drie jaar, tenzij bij benoeming tot een kortere termijn wordt besloten. Op de Algemene Ledenvergadering liggen het verstrekte curriculum vitae en het sollicatiedocument van elke kandidaat vooraf hard-copy ter inzage voor de aanwezige verenigingsleden. Van kandidaten wordt verwacht een pitch te geven. De sluitingsdatum voor deze vacature bestuursvoorzitter is 15 januari 2018. Sollicitaties per email richten aan: info@lusitanovrienden.com.

Vragen over de vacatures: Nick Welman, voorzitter LVN, 06 5024 2236.

/ by /   Geen categorie / 0 comments

Fidalga-B Lusitanokampioen 2017

_J6A4019Op de LVN Open Lusitanokampioenschappen 2017, zondag 24 september bij KNHS Nationaal Hippisch Centrum Ermelo, won Lusitanomerrie Fidalga-B de titel kampioen der kampioenen. Fidalga-B is een dochter van Soberano/Belissima en is gefokt bij Agareno BVBA e Benoit David/Coudelaria do Luar in België. Zij is thans eigendom van Coudelaria do Luar. Fidalga-B werd voorgebracht in rubriek merrie met veulen samen met Nobreza do Luar.

Fidalga-B was gouden medaillewinnaar en kampioen merries. Kampioen hengsten en winnaar gouden medaille was Ice Cream RS, gefokt bij de Nederlandse Romina Steiner en eigendom van de Nederlandse fokker Lusitano Ploumen. Ice Cream RS werd in de opnamekeuring toegelaten tot het Lusitanovolwassenenstamboek met een score van 75 punten. Ice Cream RS won tevens de Lusitano Vrienden Nederland-publieksprijs, zij het met een verschil van slechts één stem met veulen Nougatina van Lusitanofokker Madelon Van der Krogt-van Beek. Hengst Ice Cream wordt thans getraind door Hester Bischot bij Stal Vreedenburgh.

De vereniging Lusitano Vrienden Nederland loofde twee eigen prijzen uit. Lusitanomerrie Opala, eigendom van de Nederlandse fokker Chawwa Visser, kreeg de LVN-prijs voor het mooiste paardenhoofd. De beslissing werd genomen door APSL-keurmeester Nuno Santos Pereira. Opala won in 2015 al de titel kampioen der kampioenen op het Lusitanokampioenschap in Houten. De Portugese voorbrenger João de Oliveira kreeg de onderscheiding voor de beste presentatie van de paarden. Die kreeg hij ook al in 2016. De keuze voor beste voorbrenger werd tevens gemaakt door Nuno Santos.

Gezien de uitgedeelde welkomstflyers is het Lusitanokampioenschap 2017 over de gehele dag heen bezocht door 225 tot 250 belangstellenden. Dat is iets minder dan vorig jaar, Er deed een recordaantal van vijftig-plus paarden mee inclusief de Lusitano’s Belo en Exímio die presentaties verzorgden in het showblok.

Het is voor de derde keer op rij dat een merrie het LVN-Lusitanokampioenschap wint. In 2015 Opala (eigenaar Chawwa Visser), in 2016 Atalaia (eigenaar Eugène Ploumen/Lusitano Ploumen) en nu in 2017 Fidalga-B.

/ by /   Geen categorie / 0 comments

Volledige deelnemerslijst Lusitanokampioenschap 2017 gepubliceerd

20/09/2017 – De volledige deelnemerslijst voor het Lusitanokampioenschap 2017 is gepubliceerd. De lijst staat op de pagina Keuring (menu links). Eventuele wijzigingen en correcties voorbehouden. De lijst geeft alle aanmeldingen voor het kampioenschap weer. Het Lusitanokampioenschap vindt plaats op zondag 24 september a.s. van 10:00 tot 16:30 uur op het KNHS Nationaal Hippisch Centrum, De Beek 125, 3852 PL Ermelo. Toegang gratis. Vrije inloop gedurende de gehele dag. Houd s.v.p. rekening met wegwerkzaamheden aan de N302.

/ by /   Geen categorie / 0 comments

Lusitanokampioenschap 2017 in het vooruitzicht

De vereniging Lusitano Vrienden Nederland kijkt thans uit naar het Lusitanokampioenschap 2017: zondag 24 september a.s. in de Amaliahal van het KNHS Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo. Vijftijg Portugese Lusitanopaarden doen mee. Er is een stamboekkeuring, een wedstrijd model en gangen en een showblok en we sluiten natuurlijk af met een prijsuitreiking. Veulens, merries, ruinen en hengsten: alles komt voorbij. Toegang gratis en vrije inloop gedurende de gehele dag. Kijk links in het menu bij: Keuring.

/ by /   Geen categorie / 0 comments

Lusitano’s op Horse Event

Natuurlijk als je naar Horse Event gaat, kun je daar fantastische Lusitano’s zien. Aanwezig namens Lusitano Vrienden Nederland in demonstraties zijn de Lusitano’s Trovador da Raposa (Hester Bischot), Belo (Anette Jauch), Diplomat (Fabio Nunes), Boemio en Quilo (Chawwa Visser en Marit Klaassen), Frodo (Jacob van der Heide) en HVT do Penedo (Duarte Vieira). Iedereen veel plezier gewenst op Horse Event van vrijdag 8 september tot en met zondag 10 september, KNHS Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo.

/ by /   Geen categorie / 0 comments

Terugblik op fijn Lusitanoweekend

28/08/2017 – Als kwaliteit boven kwantiteit gaat, dan mogen de Lusitanovrienden terugblikken op een zeer goed Lusitanoweekend op manege De Nieuwe Heuvel in Lunteren. De uit Portugal overgevlogen trainer Bento Castelhano verzorgde 18 clinics voor Lusitanovrienden met hun paarden. Bento’s aanpak, een evenwicht tussen uitdaging enerzijds en kalmte en ontspanning anderzijds, oogstte lof van alle deelnemers. Het clinicweekend stond in het teken van het lustrum twintig jaar Lusitanovrienden. Deelnemers genoten gereduceerde tarieven en bezoekende leden konden aanschuiven bij de gezamenlijke maaltijden. Op zaterdag 26 augustus verzorgde Bento Castelhano bovendien een goed bezochte lezing over training van het Lusitanopaard.

/ by /   Geen categorie / 0 comments

Aanmelding Lusitano’s keuring 2017 geopend

12/07/2017 – De aanmelding van Lusitano’s voor de keuring 2017 en de wedstrijden model en gangen is op woensdag 12 juli geopend. Aanmelden kan tot uiterlijk woensdag 23 augustus. Het jaarlijkse hoofdevenement van Lusitano Vrienden Nederland vindt plaats op het KNHS Nationaal Hippisch Centrum, Ermelo, op zondag 24 september 2017. Deelname van paarden staat open voor alle Lusitano’s in Nederland en uit het buitenland, van verenigingsleden of niet-leden, voor merries, ruinen en hengsten. Alle informatie vindt u op de pagina Keuring (zie menu links).

/ by /   Geen categorie / 0 comments

Enthousiaste reacties ledendag

12/06/2017 – De ledendag die vereniging Lusitano Vrienden Nederland op zaterdag 10 juni hield was de best bezochte sinds het bestaan van de vereniging. Er waren 79 bezoekers  die samen keken naar de verrichtingen en vorderingen van vijftien Lusitanopaarden. Foto’s van de ledendag, gemaakt door Anneke Nies-van der Goes, zijn dezelfde dag op Facebook gepubliceerd. De reacties zijn ronduit enthousiast en lovend. “Bijzonder gezellig en leerzaam.” “Gastvrij.” “Enorm genoten en aan het nagenieten.” “Superdag.” De Lusitano’s die meededen waren Gaiato, Furabolos, Exímio, Curioso, Gazefiro Loureiro, Xaffar, Duque, Rafa, Dadiva, Bonlez, Zephyros, Don Inacio de Portugal, Atinado, Alento en Bojador.

/ by /   Geen categorie / 0 comments

Update programma ledendag

02/06/2017 – Alle verenigingsleden hebben een update ontvangen van de ledendag 2017 van Lusitano Vrienden Nederland. Daarin staan de laatste wijzigingen in het programma. De aanmelding blijft open tot en met uiterlijk zondag 4 juni. De ledendag is zaterdag 10 juni van 12:00 uur tot 17:00 uur. De dag begint met een demonstratie van Z1 Lusitanohengst Exímio en eindigt met een gezamenlijke buitenrit. Kijk bij Evenementen in het linker menu voor het programma-overzicht.

1 2 3 4 5