DISCLAIMER & PRIVACY STATEMENT
De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer, alsmede het privacy statement.
FUNCTIONEREN VAN DEZE WEBSITE
Lusitano Vrienden Nederland stelt alles in het werk om deze website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Lusitano Vrienden Nederland kan echter niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is of naar behoren functioneert. Lusitano Vrienden Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de website.
INHOUD VAN DEZE WEBSITE
Ondanks de constante zorg en aandacht die Lusitano Vrienden Nederland aan de samenstelling van de website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Lusitano Vrienden Nederland behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren. Kennelijke fouten en vergissingen binden ons niet. Er kan op geen enkele wijze rechten ontleend worden aan, noch aanspraak gemaakt worden op de inhoud van de website.

PERSOONSGEGEVENS
Lusitano Vrienden Nederland kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van diensten van Lusitano Vrienden Nederland en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een formulier op onze website aan Lusitano Vrienden Nederland verstrekt.
Lusitano Vrienden Nederland kan de volgende persoonsgegevens voor u verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adres gegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw Ip-adres
Lusitano Vrienden Nederland verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met uw op te kunnen nemen als u daarom verzoekt, om u schriftelijk of per e-mail te benaderen over stamboekzaken, informatie over het Lusitanoras, keuringen en wedstrijden en voor de ontvangst van ons Revista tijdschrift, welke een keer per kwartaal verschijnt.
Lusitano Vrienden Nederland verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Lusitano Vrienden Nederland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.