/ by /   Geen categorie / 0 comments

Lusitanovrienden met nieuwe voorzitter op weg naar Europees kampioenschap 2020

16 MAART 2018 – Op de Algemene Ledenvergadering van vereniging Lusitano Vrienden Nederland is Hester Bischot benoemd als bestuursvoorzitter. Hester verzamelde 100% vóór-stemmers en 0% tegen-stemmers. Zij volgt Nick Welman op die sinds 13 februari 2015 voorzitter was. Wendy de Leon Adams Reijnaerts en Anneke Nies-van der Goes werden bij acclamatie verkozen tot bestuursleden. Zowel het algemeen jaarverslag 2017 als het financieel jaarverslag 2017 werden bij stemming unaniem goedgekeurd. Het is voor het eerst in drie jaar dat de leden direct op de vergadering goedkeuring verlenen aan de financiële verslaglegging. Nieuwe penningmeester Marieke Frequin kreeg daarvoor een compliment. Herman Rus en Suzanne Rus-Franssen zijn aangewezen als kascommissie voor het verenigingsjaar 2018. Bijzondere waardering is uitgesproken voor het werk van de redactiecommissie van tijdschrift Revista en voor de waarneming van het stamboeksecretariaat door Elvira van Kouteren.

De vergadering heeft zich uitgesproken in voorkeur voor de organisatie van een Europees Lusitanokampioenschap in Nederland in het jaar 2020, maar onder het strikte voorbehoud dat het bestuur uiterlijk 1 oktober 2018 een realistisch organisatieplan presenteert dat door de leden akkoord bevonden moet worden. Over dat plan hoort gestemd te worden, ofwel op een speciale ledenvergadering, ofwel anderszins, bijvoorbeeld via een online stemming. Van de 28 uitgebrachte stemmen waren er 5 stemmen voor de organisatie van het Europees kampioenschap 2020, 2 stemmen tegen en 21 stemmen voor het aanvaarde tussenvoorstel om eerst het organisatieplan aan de leden voor te leggen.

De Algemene Ledenvergadering Lusitano Vrienden Nederland vond plaats op vrijdag 16 maart 2018 op manege De Nieuwe Heuvel in Lunteren. Bestuurslid Leonie van Vliet notuleerde de vergadering; verenigingsleden ontvangen de notulen per email.

Hester Bischot, voorzitter Lusitano Vrienden Nederland
Hester Bischot, voorzitter Lusitano Vrienden Nederland

SHARE THIS


Leave a Reply