/ by /   Geen categorie / 0 comments

Bestuurswissels bij LVN

Het vroege voorjaar van 2017 heeft bestuurswissels gebracht bij de vereniging Lusitano Vrienden Nederland LVN. Alle leden van de vereniging hebben hierover per email bericht ontvangen. In de email aan de LVN-leden staat een speciaal woord van dank aan scheidend bestuurslid Richard Jansen. Als het erop aankwam, vervulde hij de taken van secretaris, stamboeksecretaris en penningmeester tegelijkertijd. Zijn betekenis voor de vereniging is onmisbaar geweest.  De op de Algemene Ledenvergadering van 3 februari jl. gekozen nieuwe bestuursleden hebben de portefeuilles verdeeld zoals dat hoort conform de statuten. Nelleke Oosterhof is secretaris en stamboeksecretaris. Marieke Frequin-Delmaar is penningmeester. Leonie van Vliet is algemeen bestuurslid voor evenementen en de stamboekkeuring. De informatie op de Lusitanowebsite is aangepast en actueel.

SHARE THIS


Leave a Reply